Former security officer warns: The regime collaps when police fire at people

Blogger Ba Sam Nguyen Huu Vinh proposed: Vietnam’s Public Security needs urgentl reform- because the Ministry of Public Security is currently a huge obstacle to economic and cultural development, threatening people’s rights, the country’s democracy and the regime’s survival. Blogger…
Chuyện kể từ thôn Hoành!

Chúng tôi về thôn Hoành trong tiết trời se lạnh của ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Cái lạnh thời tiết cùng với thông tin về Đồng tâm, về cái chết đầy u uất của cụ Kình làm cho cái…