Thoibao.de đón nhận nút Bạc của YouTube

Cám ơn sự đồng hành của các bạn cùng chúng tôi trên con đường truyền thông SỰ THẬT, để sớm đến ngày đất nước Việt Nam của chúng ta có Dân chủ, Tự do. Link YouTube Thoibao.de: https://www.youtube.com/user/comdsystems Lê Trung…
Hội nghị báo chí tại Hamburg, CHLB Đức

Hội nghị báo chí với hàng trăm nhà báo tại Đức sẽ được tổ chức vào 2 ngày : 14 và 15/6/2019 tại Hamburg , CHLB Đức. Các bạn quan tâm hoặc muốn tham dự hãy xem thông tin, đăng…
Vietnamesischer Onlinejournalist begegnet auch daheim Zensur

„Reporter ohne Grenzen“ zufolge, lässt Vietnam seine Medien nicht von der Leine. Lê Trung Khoa ist ein vietnamesischer Journalist, der seit zehn Jahren aus Berlin über seine Heimat berichtet. Doch auch im Ausland sind vietnamesische Journalisten nicht sicher. Lê Trung…