Thoibao.de đón nhận nút Bạc của YouTube

Cám ơn sự đồng hành của các bạn cùng chúng tôi trên con đường truyền thông SỰ THẬT, để sớm đến ngày đất nước Việt Nam của chúng ta có Dân chủ, Tự do. Link YouTube Thoibao.de: https://www.youtube.com/user/comdsystems Lê Trung…
Keine Einschränkung der Pressefreiheit in Berlin durch Facebook!

Die vietnamesisch-deutsche Onlinezeitung Thoibao.de aus Berlin fordert Facebook auf, sich nicht an der Unterdrückung der Pressefreiheit zu beteiligen. In der Nacht zum 9. November hat Facebook ohne Begründung unseren Facebook-Account geschlossen. Thoibao.de hat allerdings die Möglichkeit eingeräumt bekommen, sich zu…
Thoibao.de tuyển cộng tác viên báo chí

Việt Nam ngày càng hội nhập với thế giới, cùng với điều đó Chính phủ và người dân nước này cần biết thêm nhiều thông tin chính xác, phản ánh đúng sự thật đã, đang và sẽ diến ra. Để…
BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM 10.6.2018

Video: Biểu tình tại Sài Gòn sáng 10.6.2018  Cảnh sát cố thủ tại Sài Gòn 10.6.2018. Sài gòn: Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai,…