Việt Nam nên cập nhật hóa chiến lược Biển Đông

Sự thay đổi mạnh mẽ của Manila trong chính sách khu vực dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte càng khiến giới quan sát tin rằng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt trực tiếp…
Việt Nam đang già đi trước khi trở nên giàu có

Ngay khi bình minh vừa ló rạng trên thành phố Hà Nội cũng là lúc những người cao tuổi kéo đến các công viên và vườn hoa trong thành phố để tập thể dục trước khi mặt trời lên cao…
Verwandelt sich Vietnam in eine Autokratie?

Bangkok – Die in Vietnam herrschende Kommunistische Partei scheint gerade ihre „kollektive Führung“ zu untergraben. Die Kommunistische Partei schlägt nämlich ihren Generalsekretär Nguyễn Phú Trọng für das Amt des Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam vor, um den im September verstorbenen…
Kommentar: Zwei Ämter in einem – ein unklarer Schachzug

Es mag zwar eine „Situation“, aber letztendlich hat KPV-Generalsekretär Nguyễn Phú Trọng seinen eigenen Schatten überwunden. Er wird das höchste Amt im Staate besetzen, was noch nicht einmal der einst so mächtige Generalsekretär Lê Duẩn zu Kriegszeiten geschafft hat. Nguyễn…