“Game of Thrones” – Phu Trong prepares for 13th Congress

In Vietnam, the “Game of Thrones” is being carried out by senior officials of the ruling Communist Party of Vietnam (CV) headed by General Secretary Nguyen Phu Trong to the 13th Party Congress. Game of Thrones is an American fantasy…
Dong Tam: Vuong Dinh Hue is facing the abrupt reality

Hanoi has just had a new secretary of the Party Committee, when Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue was transfered by the Politburo to head the party organization in the capital city. Hue replace Hoang Trung Hai. The decision to…
Vuong Dinh Hue: Fast promotion

On Feb 7, the Politburo of the Communist Party of Vietnam announced that it had assigned its member Vuong Dinh Hue, who is also deputy prime minister, as the secretary of the Hanoi Party Committee. He replaced Hoang Trung Hai.…
Vương Đình Huệ: Quan lộ thần tốc

Ngày 7/2, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Động thái…