Thô bạo với VN – Trung Quốc bị Úc gọi là độc tài và hiểm ác như „phát xít Đức“!

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 11.8.2019


Bình luận