Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 và công bố danh sách các Bộ trưởng của Chính phủ mới (Berlin 14.03.2018)

Bình luận

Bình luận