Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07 tháng 07 năm 2018 phản đối Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu tại VN

Thông báo: Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07 tháng 07 năm 2018

LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

Reg. Nr. 9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

c/o   Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm,

Thông báo: Tổng Biểu Tình tại Berlin ngày 07 tháng 07 năm 2018

Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo tại Đức Quốc và Âu Châu

Kính thưa quý Hội Đoàn , Tổ Chức và Tập Thể tại Đức Quốc  và toàn Âu Châu

Kính thưa quý thân hào nhân sĩ

Tiếp theo thông cáo ngày 21.06.2018  chúng tôi xin hân hạnh báo tin về các chi tiết của chương trình và địa điểm sinh hoạt trong ngày Tổng Biểu Tình 07.07.2018 tại Berlin như sau :

Từ 13:00 giờ  đến 13:45 giờ trước Sứ Quán VN tại Berlin , Elsenstr. 3, 12435 Berlin

– Từ 14:45 giờ đến 16:30 giờ trước Quốc Hội Liên Bang Đức ( Reichstagsgebäude ) , Platz der Republik 1, 11011 Berlin

– Từ 17:30 giờ đến 21:00 giờ : Cầu nguyện hòa bình cho Việt Nam và hội thảo với hai cựu tù nhân lương tâm LS Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà tại: Nhà Thờ St. Aloysius , Schwyzerstr. 1, 13349 Berlin

Điện thoại liên lạc :

Ông Nguyễn văn Rị ,  Handy 0176-57880762

Ông Hoàng Kim Thiên ,  Handy 0163-6743097

Berlin, ngày 02.07.2018

TM Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm


Bình luận