Trọng yếu, Phúc mệt Minh sang Mỹ – Biển Đông, Tư Chính trình nghị sự

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 26.9.2019


Bình luận