Kommentar: Hinter dem Bild

Am 05.04.2018 eröffnete das Volksgericht der Stadt Hanoi den Prozess gegen sechs Menschenrechtsaktivisten: Frau Lê Thu Hà, Journalist Trương Minh Đức, Pastor Nguyễn Trung Tôn, Rechtsanwalt Nguyễn Văn Đài, Ingenieur Phạm Văn Trội und Rechtsexperte Nguyễn Bắc Truyển. Die meisten…
Đằng sau một bức ảnh

Hôm nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 6 nhà hoạt động nhân quyền, gồm: Cô Lê Thu Hà, Ký giả Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Luật sư Nguyễn Văn Đài,…