At great loss, Vuong’s Vinbus is struggling

Vietnamese billionair Pham Nhat Vuong’s production of pure electric cars is the last gamble for VinFast, because its gasoline cars have completely failed. Thus, electric vehicle production will take advantage of the infrastructure of the previous gasoline vehicle factory. However,…
Trò chơi VinFast của Phạm Nhật Vượng sẽ đi về đâu?

Link Video: https://youtu.be/MlMR1aaO-xI Tiếp theo bài “VinFast Canada, những điều trông thấy” phần 1 của tác giả Phạm Terry, đăng trên báo Tiếng Dân ngày 15/10 mà thoibao.de đã giới thiệu, ngày 19/10, báo Tiếng Dân đăng phần 2 của bài…