Giữa Tổng Trọng và Tô Tịch, ai nguy hiểm hơn?

Hậu Nguyễn Phú Trọng là Tô Lâm, điều này đã chắc chắn đến 99%, còn 1% là khả năng Tô Chủ tịch có thể đột quỵ, hay ngộ độc gì đó, thì mới tới lượt kẻ khác. Nếu không có…
Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng viết rất nhiều sách?

Ngày 19/7, RFA Tiếng Việt bình luận “Sách của cố Tổng Bí thư – công cuộc xây dựng “Tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” còn dang dở?” RFA nêu vấn đề: Tổng Trọng đã cho xuất bản nhiều tựa sách và…
Vì sao chưa kịp mai táng Tổng Trọng

Lễ Quốc tang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26/7. Theo kế hoạch, lễ viếng và lễ truy điệu sẽ tổ chức vào ngày 25/7. Sau đó, lễ an táng…
Khoảng trống quyền lực hậu Nguyễn Phú Trọng

Ngày 21/7, mục Điểm Tuần Báo của RFI Tiếng Việt cho hay “Việt Nam: Khoảng trống quyền lực nguy hiểm sau thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. RFI cho biết, đây là nhận định của tuần báo Pháp Courrier…