Vietnamese President was “slapped”

On April 4, Vietnamese President Vo Van Thuong welcomed the Governor-General of Australia David Hurley. This is a normal reception ceremony for the head of state like any other reception. However, it is worth mentioning that the message that Mr.…
Chủ tịch nước có những quyền hạn gì?

Link Video: https://youtu.be/ABO_BZxIZJU Theo Hiến pháp Việt Nam, Chủ tịch nước có khá nhiều quyền lực, trong đó có quyền “Thống lĩnh quân đội” và một số quyền liên quan đến ngoại giao và sắp xếp nhân sự. Tác giả…