Vòng vây đang siết lại, liệu Thủ Chính có thoát?

Link Video: https://youtu.be/Fhh1aECoccU Blog Gió Bấc trên RFA ngày 16/5 có bài bình luận “Chống tham nhũng “nhân văn, tình lý”: Liệu Phạm Minh Chính có thoát khỏi vòng vây?” Theo tác giả, năm 2022, Tổng Trọng bất ngờ đưa…