Trò chơi VinFast của Phạm Nhật Vượng sẽ đi về đâu?

Link Video: https://youtu.be/MlMR1aaO-xI Tiếp theo bài “VinFast Canada, những điều trông thấy” phần 1 của tác giả Phạm Terry, đăng trên báo Tiếng Dân ngày 15/10 mà thoibao.de đã giới thiệu, ngày 19/10, báo Tiếng Dân đăng phần 2 của bài…
Lối kinh doanh vô đạo đức của VinFast

Link Video: https://youtu.be/aIBxCWNXR6s Ngày 15/10, báo Tiếng Dân đăng bài “VinFast Canada, những điều trông thấy” của tác giả Phạm Terry. Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Tháng 3/2023, một người…