Bộ Chính trị – kẻ thù lớn của Tô Chủ tịch?

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vẫn còn diễn ra, nhưng tới thời điểm này, xem như đã kết thúc hiệp một giữa Tô Lâm và Bộ Chính trị. Hiện tại, xem như, Bộ Chính trị bị Bộ Công…
Bộ Chính trị bị Bộ Công an “trói tay”!

Chưa bao giờ, việc chọn lựa nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Công an, lại khó khăn như bây giờ. Trước đây, muốn ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy,…