Bài phát biểu đầu năm 2019 của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel


Link Video: https://youtu.be/w0KVfLLJtkk

Phiên dịch Đức-Việt: Mai Dang

Videoquelle: Bundesregierung

https://video.bundesregierung.de/2019/12/31/resn6w-source.mp4