Tô Chủ tịch đang chấp cả Bộ Chính trị?

Mới đây, một tờ báo lớn của nước ngoài đánh giá, “lò vẫn đang cháy”. Tuy nhiên, họ không đi sâu vào phân tích xem ai đang đốt lò. Điều này là bất thường, bởi bộ máy “đốt lò” đã…
Cuộc nội đấu trong Bộ Chính trị đang tiếp diễn

Ngày 21/6, BBC Tiếng Việt bình luận “Ông Đinh Tiến Dũng mất chức, điều gì đang xảy ra tại Bộ Chính trị?” Theo đó, ngày 21/6, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý để ông Đinh Tiến…
Bộ Chính trị – kẻ thù lớn của Tô Chủ tịch?

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vẫn còn diễn ra, nhưng tới thời điểm này, xem như đã kết thúc hiệp một giữa Tô Lâm và Bộ Chính trị. Hiện tại, xem như, Bộ Chính trị bị Bộ Công…