Tô Đại bắt người mẫu Ngọc Trinh ngồi oan 3 tháng ai là người trả nợ?