Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

Công ty Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH Thüringen là công ty giết mổ gia súc và sản xuất xúc xích lớn nhất trong vùng với 400 nhân viên và là chuyên gia sản xuất loại xúc xích rán nổi tiếng…