Đằng sau việc Kê khai tài sản: Tô Đại tự “vạch áo cho người xem lưng” là gì?