Lần đầu tiên Trịnh Xuân Thanh nói thẳng trước tòa: “Đấu tranh chống tham nhũng chứ không phải như một cuộc đấu đá, thanh trừng … Đây không phải cuộc đấu tố mà đây là phiên tòa”

Đứng trước bục khai báo, Trịnh Xuân Thanh nói to và rõ ràng rằng từ vụ án này, đặc biệt là xuyên suốt phiên tòa xét xử trước đây, bị cáo thấy tất cả những gì được coi là chứng…
Việt Nam đẩy nhanh việc tư hữu hóa

Chính phủ Hà Nội đã bước vào năm mới với những ý định và quyết tâm tốt đẹp. Các nhà đầu tư tư nhân, kể cả nhà đầu tư nước ngoài có thể được tham gia mạnh hơn và nhiều…