Quan chức bỏ trốn, Quốc hội Việt tan dần – Chủ Nghĩa Xã Hội, để mặc Đảng tự xây

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.9.2019


Bình luận