Lawyers in Dong Tam Case facing danger?

Some lawyers involved in defending in political cases, or other cases considered sensitive in Vietnam, said they have been likely being monitored. The latest incident happened to a number of lawyers defending the Dong Tam defendants. On the afternoon of…
Tập “hoảng hồn” với khắc tinh đến từ Mỹ

Không nhiều người biết, người đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định chính sách của Mỹ với Trung Quốc chính là Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Matthew Pottinger, 46 tuổi, nhân vật số 2 của…