Review tensions in the South China Sea in 2020

  In 2020, the COVID-19 pandemic hits many countries around the world. While other countries are concerned about the fight against the epidemic, China still carries out aggressive and threatening actions in the South China Sea (Vietnamese call it the…
Why journalist Huu Danh was arrested? (part 1)

    Part 1: Being too hot spots, fearless!   Truong Chau Huu Danh is the only journalist to access and give information on the death penalty in an unjustly sentenced to death Ho Duy Hai from the investigation period…
Đại hội 13 : Bao giờ đảng công khai về nhân sự?

  Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=HZ2lXK8jbYo Hội nghị Trung ương 14 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc hôm 18/12 tại Hà Nội, tuy nhiên kết quả về diễn tiến nhân sự còn…
Vì sao nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt?

  Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NOscIZITE-Q   Nghề báo ở VN là nghề nguy hiểm, và lại càng nguy hiểm đối với nhà báo Trương Châu Hữu Danh khi tả xung hữu đột xông vào những vụ nóng có tính chất trả…