World community calls on banks to stop funding Formosa’s projects

At a webinar on June 30, a coalition of 10 non-governmental organizations (NGOs) helped participants better understand the human-caused environmental disasters that are directly caused by human-caused disasters– Taiwan’s Formosa Corporation through an “online tour” to several “places” around the…
Cái đuôi của chính trị

Link Video: https://youtu.be/Q_It13Yj8CM Chủ tịch thế hệ mới hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ngày 30.6.2021 hoan hỉ thông báo trên mạng xã hội về nỗ lực đổi mới tờ báo của hội. Đổi mới nhưng lá cờ…