Ấn tượng Tết Nhâm Dần: Bỏ chợ ra đường!

Link Video: https://youtu.be/2dE1lyUaleM Thành ngữ “đông như chợ Tết” đã thành lạc hậu với tết Nhâm Dần. Chợ tết năm nay người mua kẻ bán lèo tèo đến mức có thể chạy xe máy thong dong trong chợ nếu không…
Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng

Link Video: https://youtu.be/JdxA–DfXY8 Sự kiện sáu tổ chức XHDS cùng ký tên vào một bản “Tuyên bố về vụ đại án Việt Á” mới đây với lời lẽ vô cùng đanh thép, cho thấy một mảng XHDS ở Việt nam…