Chân dài Ngọc Trinh một năm tù treo, gót giày Lê H. Nam dẫm nát đời Chân dài!