Le Dinh Kinh was killed with a German MP5K gun

Elderly Dong Tam communal leader Le Dinh Kinh’s death recently was partly clarified due to the testimony of defendant Mr. Bui Viet Hieu in court that he was shot directly within a distance of 1 meter with a gun with…
PHIÊN TÒA GIẾT NGƯỜI

Không thể chỉ dùng cụm từ “sai quy trình, thủ tục tố tụng” để miêu tả phiên xét xử 29 người dân Đồng Tâm, bắt đầu sáng nay (07/9/2020) tại Hà Nội. Sự thật kinh khủng hơn thế: Đây là…