What does Vietnam do with three major trade agreements?

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which Vietnam just signed on November 15, 2020, in Hanoi, is the third largest multilateral free trade agreement that the country is a party to, after the CPTPP agreement and more recently EVFTA with…
Lạnh  xương sống với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

“Lạnh xương sống với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam” là tiêu đề bài viết mới nhất của nữ nghị sỹ châu Âu Saskia Bricmont, thuộc đảng Xanh, đăng trên trang web chính thức của mình vào ngày 25-9-2020.…