Covid-19: ‘Đau đầu’ vì giấy đi đường ở Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/80OSK74pmj8 Truyền thông trong nước cho hay quyết định phân vùng chống dịch và giao Công an cấp giấy đi đường được đưa ra trong chỉ thị được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh…