Covid-19: ‘Đau đầu’ vì giấy đi đường ở Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/80OSK74pmj8 Truyền thông trong nước cho hay quyết định phân vùng chống dịch và giao Công an cấp giấy đi đường được đưa ra trong chỉ thị được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh…
Tham lam, Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/Msg4OnGyTcQ Có thể nói Sài Gòn trong vòng một tháng qua bị phong tỏa, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Đây là thành phố lớn nhất nước rất cần vaccine để chích ngừa cho những người ở…