Lật mặt nhóm 82, ông Năm Mực có liên quan gì?

Link Video: https://youtu.be/Nh6401pKslg Một câu chuyện bịa đặt công phu, tuy quan mặt được nhiều người nhẹ dạ chứ không thể qua mặt được những người cẩn thận. Ông Nguyễn Đức Hiển – người mà cộng đồng mạng đặt cho…