Nhân quyền không phải là miếng ăn

Link Video: https://youtu.be/ffhG3QPRffk Nhân quyền ở Việt nam là một khái niệm nhạy cảm đối với cả Chính quyền cũng như người dân. Quyền con người ở Việt nam hầu như bị tước đoạt và thiếu những đảm bảo từ…