Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính và “Lằn ranh đỏ mong manh”

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=e_h2iOtTzzY “Lằn ranh đỏ” được Đảng Cộng sản vạch ra để cảnh báo các quan chức trong nội bộ, đặc biệt với các cương vị cao như Thủ tướng Chính phủ, về sự trừng phạt nếu có các…
Mới lên làm thủ tướng, Phạm Minh Chính đã phá luật?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=76Ii_QeH300 Thông thường kết thúc nhiệm kỳ Trung Ương Đảng thì cũng kết thúc nhiệm kỳ quốc hội. Trung ương đảng khóa XII tương ứng với Quốc hội khóa XIV, trung ương đảng khóa XIII tương ứng với…
Vietnam’s new PM likely supported by other senior leaders

Reply to BBC News Vietnamese Assoc. Professor PhD. Vu Minh Khuong, from the National University of Singapore (NUS) said that the four highest positions of Vietnamese politics (the new four pillars) are likely to stand side by side. According to…