Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng

TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương…
Tôi tự ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật GS. TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển xã…