Thưa Bộ trưởng Tô, lẽ nào ngài dùng hàng đá?

Có một nghề chỉ có ở Việt Nam, chứ không có ở các nước trong khu vực, đấy là bảo vệ giữ xe cho các quán xá. Ở các nước trong khu vực, khách đến quán ăn thì cứ đậu…