Sự thật Đồng tâm cực kỳ đơn giản!!

Cánh đồng Sênh của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn gần 100 héc ta. Phía bắc là huyện Chương Mỹ, phía Đông là đường Đồng Tâm đi Hữu Văn, phía Nam và Tây là đường tỉnh lộ DT429. Một…
The Legal Basis of Dong Tam Attack?

According to information from “the Revolutionary press” [state media- translator] and “hostile forces” [dissidents- translator], the attack in Dong Tam village was not a land seizure process, because land seizure process should occure in the disputed areas, in fields, and…
Mr. Kinh’s death caused by military attack, not land seizure process

“They died because of a military attack with participation of military and police forces, not by civil authorities in land seizure process.” There is much information with conflicting views between the information from the state media and the information from…
Căn cứ Pháp lý của vụ tấn công vào Đồng tâm?

Theo thông tin từ báo chí Cách mạng và thế lực thù địch mấy hôm nay cho thấy, vụ tấn công vào Đồng Tâm không hề là một vụ cưỡng chế đất. Vì cưỡng chế phải ở chỗ đất tranh…