Mỹ đoạn tuyệt quan hệ với WHO vì bị TQ thao túng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nói rằng WHO thất bại không đáp ứng thích đáng với virus corona vì Trung…
Against China: US wants cooperation, Vietnam hesitates

On May 27, the US Ambassador to Hanoi hosted an online discussion with special speaker Bonnie Glaser, Asia Senior Advisor and China Power Project Manager at the Center for Strategic and International Studues (CSIS) in Washington DC. The topic of…