Biển Đông: Indonesia cứng rắn, Philippines lập lờ

Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố một cách công khai và cứng rắn là yêu sách chủ quyền và các hành vi chiếm đoạt tài nguyên của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp vào trung tuần tháng…