Văn hóa Việt Nam đi về đâu?

Link Video: https://youtu.be/3McLTdOrjGw Hôm 24-11, phát biểu trong Hội nghị văn hóa toàn quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần tập trung, quyết liệt thực hiện các biện pháp chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam…