Tô Rừng để xổng cá gộc ngài Bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán