Nghị định 64/2008 – ‘Rào cản’ lòng tốt

Bài báo này trên tờ vnexpress ngày 21-10-2020, sau khi đăng chưa đầy nửa ngày đã bị gỡ bỏ. Thoibao.de đăng lại nguyên văn : Nghị định 64/2008 – ‘Rào cản’ lòng tốt Nghị định 64/2008/NĐ-CP quy định “cá nhân,…