Mỹ thắt chặt truyền thông quốc doanh Trung quốc

Mỹ vừa áp dụng qui chế mới thắt chặt kiểm soát truyền thông quốc doanh Trung Quốc vì lo ngại đây là phương tiện để Đảng cộng sản Trung quốc tuyên truyền một chiều ra các nước Tự do và…