Những câu chuyện bất chính của cán bộ nhà sản

Ngày 29/1, báo Thanh Niên loan tin, ông Phạm Văn Ấn, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bá Thước, Thanh hóa đã bị cách chức do có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác và có…