Điều kiện cho phép Tổng Trọng thăm Mỹ là gì?

Link Youtube: https://youtu.be/efKU1PZ-7ek   VOA Tiếng Việt ngày 15/9 có bài “Việt Nam: Tổng Bí thư Trọng chưa thăm Mỹ được vì điều kiện “chưa cho phép”’.   VOA cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc…