Năm năm Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên năm phần trăm trong mười năm qua. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ, chỉ số trừu tượng đó đã trở nên sống động: qua…
5 năm sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

  Năm năm sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bảo tàng Gián điệp Đức ở trung tâm Berlin đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên “Ngày 23 tháng 7 năm 2017 – vụ bắt cóc ở Berlin…