SAI LẦM CỦA VINFAST

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu Vinfast có những giá trị cốt lõi (core values) nào, mang đến lợi ích (benefits) gì cho người tiêu dùng, thông điệp truyền thông của thương hiệu này là gì. Chỉ thấy ngôn…
Khi VinFast làm luật

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=PhWw9bQMR_M Vụ Vinfast lôi khách hàng của mình ra Công an vẫn tiếp tục gây xôn xao dư luận. Tác giả Cánh Cò đưa ra bài bình luận với tựa đề “Khi Vinfast làm luật” với nội dung…
Viva VINGROUP and VINFAST, but…

Consumers Tran Van Hoang is Vietnamese citizens. Under Vietnamese law, people have the right to do what the law does not prohibit. For ages, there is no law forbidding consumers to question the product, so what right does VinFast force…
When VinFast dictates law

It is not clear from what time in Vietnam when a customer denounces or points out faults of a product, he or she may face criminal charges as the producer asks police and court to punish. The producer or the…