AVG case: To Lam and lots of Top Secret documents involved

AVG case, or more fully, is the case of MobiFone buying AVG really coming to an end? The trial is expected to end on December 31, but sentences will most likely be announced on December 28 for all arrangements. The…
Bi hài Nguyễn Phú Trọng – mượn lời cuối năm

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. Dự một hội nghị với chính phủ Việt Nam hôm 30/12, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập mức tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%…