Tổ chức theo dõi, bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới ( HRW ): ” Liên minh châu Âu hãy hoãn bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam”

Link Video: https://youtu.be/msjA5-3t3mU

Tổ chức theo dõi, bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới ( Human Rights Watch ) gửi yêu cầu tới Liên minh châu Âu: „Hãy hoãn bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam thực hiện được các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền đang ngày một tệ đi của mình.“

Ý Nhi – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 12.01.2019

https://thoibao.de/lien-minh-chau-au-hay-hoan-bo-phieu-ve-hiep-dinh-thuong-mai-tu-voi-viet-nam
Nguồn: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW https://www.hrw.org/vi/news/2019/01/10/326185