„Con tàu Việt Nam đi không bao giờ đến“

Link Video: https://youtu.be/aXuIP0May_4

https://thoibao.de/con-tau-viet-nam-di-khong-bao-gio-den  

Nguồn: Tạp chí GEO của Đức ( Bản in)

Ý Nhi – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 18.01.2019.


Bình luận